Werkwijze bij een Gouden Team Training.

Stacks Image 5

Het startpunt bij de Gouden Team Training is om de medewerkers te begeleiden in het proces waarin zij persoonlijke voorkeuren gaan ontdekken. Daarbij maken wij gebruik van een ‘Carrousel’. Op drie verschillende manieren krijgen de medewerkers inzicht in zichzelf. Deze drie manieren zijn:

  • met behulp van de vragenlijst Jungian Type Index
  • met behulp van ActionTypes (vanuit de topsport)
  • middels uitgebreide uitleg

Dit startpunt van de Gouden Team Training bestaat uit minimaal twee contactmomenten. Het krijgen van inzicht op de eerste dag (ken jezelf) en het delen van dit inzicht op de tweede dag (begrijp de ander). Ervaring heeft uitgewezen dat het een meerwaarde is om tussen de eerste en de tweede dag een individueel gesprek te plannen waarin dieper ingegaan kan worden op de betekenis van de inzichten op het individuele en team-functioneren.