Een voorwaarde voor het creëren van een Gouden Team is dat het team op vier wezenlijke terreinen helderheid, coördinatie en een goed functioneren dient te bereiken.
Deze vier terreinen zijn:

  • Persoonlijke verhoudingen
  • Procedures en gedragswijzen
  • Taak- en rolverdeling
  • Missie, visie en doelstellingen
 
Dit noemen we de ingrediënten van een succesvol team. We sluiten hierbij aan op het model van Ronald Fry (1981). Fry is een toonaangevend onderzoeker en organisatieadviseur. Zijn model is een krachtige diagnosemodel voor het analyseren van de teamontwikkeling. In een Gouden Team vinden de verschillende teamleden elkaar. Ze kennen elkaars sterke punten maar ook elkaars leer- en ontwikkelpunten. De teamleden gaan de verschillen waarderen en, beter nog, gebruiken. Een Gouden Team Training richt zich op deze processen. Het resultaat volgt vanzelf!
Stacks Image 8