MethodiekZelfinzicht is voorwaarde voor synergie. Om via een veilige manier te komen tot zelfinzicht wordt binnen personal coaching en de Gouden Team Trainingen gebruik gemaakt van twee instrumenten: Jungian Type Index (JTI) en ActionTypes (AT).
Stacks Image 5

Jungian Type Index


De JTI is in Noorwegen ontwikkeld door Halvard E. Ringstad en Thor Odegard, en ze is gebaseerd op de Type theorie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. In 1921 publiceerde Jung zijn theorie over de psychologische typen, gericht op met name de eigenschappen van de persoonlijkheid in termen van psychologische voorkeuren. Iedereen heeft een aangeboren innerlijke structuur, één van de zestien typen, waardoor we onbewust voorkeur hebben voor bepaalde manieren van waarnemen, voelen, denken en bewegen. Het geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten, maar achter het type komt de unieke persoon tevoorschijn die het onderlinge verschil maakt tussen mensen van hetzelfde type. JTI is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken; het is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen, maar om ze beter te begrijpen. Kennis van typen kan waardevol en nuttig zijn voor individuen, groepen en organisaties en is toepasbaar op vele gebieden.
Stacks Image 8

ActionTypes


Vanaf 1992 borduurden Action Types- pioniers als Bertrand Theraulaz, Ralph Hippolyte en later Peter Murphy, Jeffrey Jansen, Jon Niednagel en Jan Huijbers voort op de ideeën van Carl Jung. Zij ontdekten het verband met de motorische stijlen van sporters. Théraulaz en Hippolyte maken met hun Action Types Benadering (ATB) een enorme verdieping naar de betekenis van voorkeuren en bewegen. De onderlinge verschillen in de topsport zijn al geruime tijd zo gering dat details het verschil maken tussen winst en verlies. Alle sporters op dezelfde wijze laten trainen is gezien de onderlinge motorische voorkeuren niet handig om te doen. De huidige topsport vraagt om een individuele aanpak en relatie tussen coaches en sporters. Doel van AT is het talent van een sporter zo efficiënt mogelijk te ontplooien en de competenties van de sportcoach net zo efficiënt op een hoger plan te brengen. Inmiddels wordt AT toegepast in tal van sporten en op hoog niveau ter ondersteuning van de coachstaf in onder andere voetbal, hockey, volleybal, tafeltennis, schaatsen, wielrennen, zwemmen en paardensport.

JTI en AT:
  • Geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren; dit is onder andere nuttig voor: communicatie, conflicten, stressmanagement, veranderingsprocessen, persoonlijke ontwikkeling en energiehuishouding (efficiënter en effectiever kunnen handelen).
  • Is een methodiek die verschillen op een positieve manier beschrijft.